Verbinding in de voedselketen

De leergang Waardecreatie in Voedselketens doorbreekt de gescheiden werelden van groene ambities en technieken, overheidsbeleid en praktisch business-denken. Hij verbindt mensen en bedrijven in de hele voedselketen en overheden door hen samen op te leiden. Wie de mechanismen leert herkennen, kan sneller, slagvaardiger en succesvoller met de uitdagingen omgaan.

Missie

×

Onze missie

Partners binnen de voedingsketen elkaars uitdagingen en taal beter leren begrijpen zodat ze de voorwaarden creëren van waaruit multi-stakeholder value creation ontstaat. Die waardecreatie moet de duurzaamheidsuitdagingen waar de Nederlandse voedselketen voor staat realiseren.

Dat doen wij door middel van een businesscase gedreven leergang, waarin theoretische en praktijk kennis wordt gedeeld die aanzet tot actie en directe vertaling in mogelijke business cases. Verantwoordelijke mensen uit bedrijven en organisaties (van overheid en toeleveranciers tot boer en van handel en verwerking tot bank en detailhandel) in de hele keten kunnen deelnemen.

Een dergelijke leergang bestond tot op heden nog niet omdat ontwikkelingen op het gebied van groene technieken, overheidsbeleid en businessdenken in de praktijk in gescheiden werelden afspelen.

Doel

×

Doel

Een houdingsverandering realiseren die de aandacht van alle partners in de voedselketen focust op samen duurzame, onderscheidende en betaalbare waarde voor consumenten en het realiseren van aanvullende inkomsten en kostenbesparingen in de keten.

Toonaangevende docenten uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid delen hun kennis en ervaring. Een nieuwe, maar niet minder zakelijke houding is het doel. Ketenrelaties worden meer door inkoop dan waardecreatie bepaald. Daardoor gaat waarde die de keten zou kunnen creëren verloren. De leergang legt dat potentieel bloot door te laten zien welke kostenbesparingen, aanvullende inkomsten en maatschappelijk voordeel blijven liggen.

Voor wie?

×

Deelnemers

De leergang richt zich op: toeleveranciers, ondernemende agrariërs, verwerkende industrie en detailhandel maar ook op NGO`s, banken, wetgever en overheden. Deelnemers werken op posities waar ze beslissen over inkoop, productontwikkeling, financiering, positionering van producten en assortimenten en samenwerking met partners. Ze hebben minimaal een hbo-werk- en -denkniveau en kunnen opgedane kennis naar de eigen praktijk vertalen en toepassen.

De Leergang

Tijdens de Leergang Waardecreatie in Voedselketens krijgen deelnemers theoretische en praktische kennis op het gebied van multistakeholder waardecreatie in de voedselketen aangereikt. Toonaangevende docenten uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid delen hun kennis en ervaring.

Een dergelijke Leergang bestond tot op heden nog niet, omdat ontwikkelingen op het gebied van groene technieken, overheidsbeleid en business denken in de praktijk in gescheiden werelden afspelen. + Meer

Waardecreatie moet de duurzaamheidsuitdagingen waar de Nederlandse voedselketen voor staat realiseren. De trend van maximale naar optimale productie is ingezet en zal niet meer verdwijnen. Dat heeft consequenties voor de kostprijs en vergt nieuwe creativiteit op het gebied van waarde creërende marketing. Met de inmiddels volop voelbare inflatie als gevolg van hoge energieprijzen en logistieke marktverstoringen staat de agrofoodketen voor een grote uitdaging in samenwerking. Daar komt nog bij dat de wetgever zich roert. Due-diligenceverplichtingen vanuit de Europese Unie én de nieuwe eisen van private standaardsetters worden op dit moment al geformuleerd.

Vanuit de hele keten van boer tot bord via bestuurlijke regels, leren de deelnemers meer over elkaars werkelijkheden, bedrijfsmodellen, markten, groene en gezonde uitdagingen en innovaties. Door beter begrip van elkaars uitdagingen kunnen ze kansrijke ketensamenwerkingen beter herkennen en hun bedrijfs- en verdienmodel daarop aanpassen. - Minder

De Leergang start in januari 2023 en heeft een doorlooptijd van een half jaar. Vier thema`s staan centraal:

Waarde creëren voor verschillende stakeholders tegelijk is een nieuw spel. Hoe doe je dat als je gewend was met de kaarten tegen de borst je eigen spel te spelen? Wat zijn de belangrijkste samenwerkingsvormen en voorbeelden daarvan? Waar zitten de valkuilen?

Verschillende ‘frames’ en daarbij horende grondhoudingen verdelen de maatschappij in kampen. Hoe verhouden deze frames zich tot elkaar in wetenschappelijke stromingen, in het publieke debat en in de politiek? Hoe maak je nieuwe ruimte tussen de frames? Wie zijn de belangrijkste influencers in de media? Wanneer bieden frames kansen of veroorzaken ze juist risico`s?

Hoe kan waarde worden toegevoegd vanuit rationeel agrobiologisch perspectief? Hoe verhoudt de in Nederland veelbesproken natuurinclusieve landbouw zich hiertoe? Wat zijn mogelijke verbeteringen vanuit de agrobiologie en welke normen en vereisten spelen hierin? Welke implicaties heeft dit voor de spelers in de keten en andere stakeholders?

Welke basis biedt een scope 1 (direct), 2 (indirect) en 3 (verdere keten) benadering van verduurzaming op alle aspecten? Welke normen en vereisten spelen een rol? Welke implicaties heeft dit voor de spelers in de keten en andere stakeholders? Hoe verhoudt zich de benadering van overheden tot die van bedrijven?

Ontwikkeling multi-stakeholderbusinesscases

De deelnemers krijgen elementen aangereikt om in groepsverband 2 business cases voor een specifieke keten uit te werken. Dat doen ze met de opdracht voor alle betrokken stakeholders waarde te creëren en de consument tot koop te verleiden. Op de laatste lesdag presenteren ze elkaar de cases en worden ze beoordeeld op hun motivatie.

Capita selecta

De deelnemers bepalen zelf tijdens de opleiding welke gaten zij in hun kennis ervaren. De leergang biedt hen door middel van op maat samengestelde capita selecta de mogelijkheid die gaten op te vullen.

Meld je aan

Per opleidingsronde is er plaats voor 20 deelnemers. Meer weten of een plek reserveren? Neem contact op via e-mail.

Praktische informatie

Meer weten?

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-inschrijven_2022-09-22-085329_khkh.svg

Inschrijven

Meer weten of een plek reserveren? Mail ons.

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-docenten_2022-09-22-085336_iiut.svg

Docenten

Toonaangevende docenten uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid delen hun kennis en ervaring.

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-data.svg

Data & lestijden

De opleidingsdagen vinden plaats op woensdagen van 08.00 tot 16.00, start op 18 januari en heeft een doorlooptijd van een half jaar.


https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-kosten.svg

Kosten

Meer weten, neem contact op.

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-locatie.svg

Locatie

De Mauritskazerne in het World Food Center in Ede.

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-brochure.svg

Factsheet

Download de factsheet voor meer informatie.

De leergang wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met

https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-ah.png
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-aware.png
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-plukon.png
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-vion.png
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/Agrifirm_logo_Agrifirm_Feed_B.V._Veghel.jpg
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/lto-nl-1.svg
https://leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl/files/logos/najk-logo-transparant.png

De founding sponsoren (Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group en Vion Food Group) en agrarische organisaties LTO Nederland en NAJK realiseren zich dat ook hun type bedrijf een weg te gaan heeft in samenwerking met partners. Zij onderkennen deze uitdaging en hopen dat hun voorbeeld om dat hardop te erkennen andere partijen in de voedselketen inspireert om de duurzaamheidsdoelen van de samenleving gezamenlijk ondernemend te realiseren.

Ook partner worden? Vraag Melanie Murk naar de mogelijkheden (06-15022576).

Contact

Leergang voor Waardecreatie in Voedselketens
Nieuwe Kazernelaan 2 D41, 6711 JC Ede

Meer weten? Neem contact op met Melanie Murk op via e-mail.